Alia Sadiek

Beste lezer hierbij stel ik mij graag voor.
Mijn naam is Alia Sadiek.
Vrijgevestigde psychotherapeut BIG. 9059005616
In 1997 ben ik gestart met het aanbieden van individuele psychotherapie en systeemtherapie aan kinderen, adolescenten en volwassenen. In de loop van de tijd ben ik mij steeds meer gaan richten op jong-volwassenen en volwassenen.
Ik ben afgestudeerd in de volgende referentiekaders: psychoanalytische-psychotherapie, cliëntgerichte-experiëntiële psychotherapie en de systemische-therapie. Inmiddels heb ik mij ook verdiept in andere methodieken en zal ik, afhankelijk van de persoon, de klachten en de hulpvraag, de meest geschikte behandelingsmethode kiezen.
Werkervaring heb ik opgedaan bij De Gelderse Roos in Arnhem, bij Psychotherapiepraktijk PTP Nijmegen/Wijchen/Oss en bij VGG-zorg en Psychotherapeuten in Wijchen.
Sinds 2016 voer ik als vrijgevestigde mijn eigen praktijk in Nijmegen. Ik werk graag in een kleinschalige en persoonlijke setting maar zoek daarbij ook de samenwerking met collega’s.
Als vrijgevestigd psychotherapeut neem ik deel aan intervisie en cliëntenbespreking binnen een multidisciplinair verband.
Met de meeste zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten. Met Menzis heb ik met ingang van 2021 geen contract.
Ik ben in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut 3.0; dit is in te zien op de praktijk.

In verband met Covid-19 werk ik volgens de voorschriften van het RIVM.

Referentiekaders en Methodieken

Cliëntgerichte-experiëntiële Psychotherapie;

Psychoanalytische psychotherapie;

Psychodynamische Psychotherapie;

Systeemtherapie;

Existentiële Psychotherapie;

Schematherapie.

 

Lidmaatschappen

Nederlandse Vereniging Voor Psychotherapie (NVP).

Vereniging voor Kind en Jeugd Psychotherapie (VKJP).

Problematiek en aanbod behandeling

Jongvolwassenen, volwassenen en partners kunnen terecht voor individuele psychotherapie en systeemtherapie. De te behandelen problematiek kan divers zijn en in combinatie met andere klachten voorkomen. Mijn werkwijze is als integratief te omschrijven, wat betekent dat ik onder meer werk vanuit de referentiekaders en volgens de behandelingsvormen van de cliëntgerichte-experiëntiële psychotherapie, de psychoanalytische psychotherapie, de systemische therapie en de schematherapie.

De problematiek die ik behandel zijn: stemmingsklachten, angsten, trauma ’s en verwerkingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, hechtingsproblematiek, existentiële problematiek (identiteit, levensfase, zingeving), rouwverwerkingsproblemen, werk gerelateerde problemen en burn-out klachten.

Tijdens de intake- en diagnostiekfase zal de aard en de ernst van de problematiek worden vastgesteld. Om de zorgvraagtypering vast te stellen wordt gebruikgemaakt van de HONOS+ vragenlijst. De zorgvraagtypen (oplopend op schaal in de mate van ernst) 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis-ggz behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.

Tijdens de behandeling onderzoeken we samen de onderliggende oorzaken van de problemen en de mogelijkheden om deze te kunnen veranderen. Dit gebeurt in samenwerking binnen de werkrelatie van de therapeut en de cliënt. De behandelingen kunnen inzichtgevend en ook steunend en structurerend van aard zijn. Jouw hulpvraag en doelen zullen centraal staan en de leidraad vormen voor de therapie.

Aanmelden

Ik ben aanwezig op de praktijk van dinsdag tot en met donderdag. U kunt dagelijks een bericht inspreken op mijn voicemail of mailen.

Aanmelden en aanmeldformulier

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier onderaan deze website. Ik zal zo spoedig mogelijk op een van mijn werkdagen contact met u opnemen. Tijdens de telefonische screening plannen we de intake. De aanmeldings- en behandelingswachttijd zijn hetzelfde. Deze gelden voor alle diagnosegroepen. Mijn wachttijden worden maandelijks aangeleverd bij Vektis. Vanwege de vele aanmeldingen en de lange wachttijd, geldt er op dit moment een cliëntenstop.

Intake- en diagnostiekfase

Tijdens de intake- en diagnostiekfase worden meerdere vragenlijsten afgenomen. U wordt verzocht om tijdens het eerste gesprek een verwijsbrief van uw huisarts mee te nemen.

ROM-metingen

Aan het begin, tussentijds en aan het eind van de behandeling worden vragenlijsten afgenomen om het beloop van klachten te kunnen volgen.

Cliënttevredenheid

Aan het eind van de behandeling wordt u verzocht een vragenlijst in te vullen. Hiermee wordt de cliëntentevredenheid gemeten.

 Privacystatement

Bekijk of download hier het privacystatement.

Vergoeding

Geestelijke gezondheidszorg is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Met de meeste zorgverzekeraars heb ik een contract. Met Menzis heb ik met ingang van 2021 geen contract.

Er zijn twee voorwaarden voor vergoeding door de zorgverzekeraar:
1. U heeft een verwijsbrief van uw huisarts
2. Er is sprake van een vastgestelde of nog vast te stellen diagnose (volgens het DSM-5 classificatiesysteem)

Bepaalde klachten, die wel een reden van aanmelding kunnen zijn, vallen niet onder verzekerde zorg maar onder het OZP (Overig Zorg Product); bv. aanpassingsstoornis, partnerrelatieproblematiek en levensfase-problemen.

Het OZP-tarief is door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) vastgesteld op €101,03 per sessie. Hiervoor hanteer ik een uurtarief van €101,03 per sessie.
Afspraken die niet op tijd, dat wil zeggen minder dan 24 uur van tevoren, of helemaal niet zijn afgezegd worden bij u in rekening gebracht.

Het Zorgprestatiemodel (ZPM):
Op 1 januari 2022 is een nieuw declaratiesysteem ingevoerd, het Zorgprestatiemodel (ZPM). Het ZPM vervangt het voorgaande DBC-systeem. U ontvangt in het vervolg niet aan het eind van het behandelingsjaar maar tussentijds de factuur voor uw eigen risico. Het eigen risico wordt vanaf nu voor GGZ per kalenderjaar berekend.

Contact

Praktijkadres in Nijmegen:
Bijleveldsingel 32
6524 AD Nijmegen
Aanbellen op Bijleveldsingel 34 - onderste bel, wachtkamer tweede verdieping

Website: www.aliasadiek.nl
Telefoon praktijk: 06-40022090
Mailadres praktijk: praktijk@aliasadiek.nl
Aanwezig op dinsdag, woensdag en op donderdag

Samenwerkingen

Er zijn samenwerkingsverbanden en/of intervisie met:

Psychotherapiepraktijk Sascha Geurts van Kessel
(Samenwerkingsverband met Oss)
GZ psycholoog, psychotherapeut
www.saschageurtsvankessel.nl
Psychologenpraktijk Maasland
Sandra van Ballegooij, GZ psycholoog
Karin van Hees, GZ psycholoog
Marieke Cox, GZ psycholoog
Marianne Arts, GZ psycholoog
www.psychologenpraktijkmaasland.nl

Praktijk voor psychotherapie Sabine Haves
Klinisch psycholoog
www.sabinehaves.nl

Van Santen Psychotherapie
Aafke van Santen
psychotherapeut
www.vansantenpsychotherapie.nl

De Psychotherapiepraktijk Nijmegen

Cécile Niesten

GZ psycholoog, psychotherapeut

www.psychotherapiepraktijk.com

 

 

Klachtenregeling

Ik houd mij aan de beroepscodes van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) en de VKJP (Vereniging voor Kind en Jeugd Psychotherapie).

Voor klachten over behandeling, mochten wij er samen niet uitkomen, kunt u terecht bij NVP-klachtenregeling.

Waarneming tijdens afwezigheid

Onderbreking en waarneming van de behandeling tijdens vakanties wordt zorgvuldig met cliënten besproken. Bij situaties van crisis tijdens kantooruren kunnen cliënten contact met mij opnemen. In geval van een acute crisis buiten kantooruren kunt u ook uw huisarts of de huisartsenpost bellen. Tussen mij en mijn collega's bestaan afspraken betreffende achterwacht tijdens vakanties, afwezigheid en klachtenreglement bij onze praktijkvoering. In geval van plotseling overlijden of andere calamiteiten bestaan er afspraken met mijn collega's Sascha Geurts van Kessel en Sabine Haves.

Aanmeldformulier

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Adres

Telefoon

Mobiele telefoon

E-mailadres

BSN-nummer

Huisarts (en praktijknaam)

Telefoonnummer huisarts

Naam ziektekostenverzekeraar

Uw polisnummer

Verwijsbrief?

*(adres met postcode invullen)