Alia Sadiek

Mijn naam is Alia Sadiek. Ik ben in 1997 gestart met het geven van psychotherapiën. Werkervaring heb ik opgedaan bij De Gelderse Roos in Arnhem, bij Psychotherapiepraktijk PTP Nijmegen/Wijchen/Oss en bij VGG-zorg en Psychotherapeuten in Wijchen. Ik werk graag in een kleinschalige en persoonlijke setting maar zoek daarbij ook de samenwerking met collega’s. Als vrijgevestigd psychotherapeut neem ik deel aan intervisie en cliëntenbespreking binnen een multidisciplinair verband. Ik heb met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor zowel generalistische basis GGZ als gespecialiseerde GGZ. Alleen met zorgverzekeraar Menzis heb ik met ingang van 2021 geen contract. Ik ben in het bezit van een erkend individueel kwaliteitsstatuut. Dit is te vinden op: www.kiesbeter.nl en is ook in te lezen op de praktijk. In verband met corona werk ik volgens de voorschriften van het RIVM.

Therapieën

Vrijgevestigd psychotherapeut BIG. 9059005616, Cliëntgerichte-experiëntiële Psychotherapie, Psychoanalytische en Psychodynamische Psychotherapie, Systeemtherapie, Existentiële Psychotherapie.

Lidmaatschappen

Nederlandse Vereniging Voor Psychotherapie (NVP).

Vereniging voor Kind en Jeugd Psychotherapie (VKJP).

Problematiek en aanbod behandeling

Ik bied individuele psychotherapie en systeemtherapie aan jong-volwassenen, volwassenen en aan echtparen. De te behandelen problematiek kan heel divers zijn en samen in combinatie met andere klachten voorkomen. Mijn werkwijze is integratief, wat betekent dat ik onder meer werk vanuit de referentiekaders en volgens de behandelingsvormen van de Cliëntgerichte-experiëntiële Psychotherapie, de Psychoanalytische Psychotherapie, de Systeemtherapie en de Schematherapie.

De problematieken die ik behandel zijn meestal heel divers zoals bijvoorbeeld: stemmingsklachten, angstklachten, trauma ’s en verwerkingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, hechtingsproblematiek, existentiële problematiek (identiteit, levensfase, zingeving), rouwverwerkingsproblemen, werk gerelateerde problemen, en burn-out klachten.

Na de intake zal, afhankelijk van de aard van de klacht en de hulpvraag, een korte (Generalistische basis GGZ) behandeling of een langerdurende behandeling (gespecialeerde  GGZ) gestart worden.

Tijdens de psychotherapie onderzoeken we samen de onderliggende oorzaken van de problemen en de mogelijkheden om de problemen te kunnen veranderen. Dit gebeurt in samenwerking binnen de werkrelatie tussen de therapeut en de cliënt. De behandelingen kunnen inzichtgevend en ook steunend en structurerend van aard zijn. Jouw hulpvraag en doelen zullen centraal staan en de leidraad vormen voor de therapie.

Aanmelden

Ik ben aanwezig op de praktijk van dinsdag tot en met donderdag. U kunt dagelijks een bericht inspreken op mijn voicemail of mailen.

Aanmelden en aanmeldformulier

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Ik zal zo spoedig mogelijk op een van mijn werkdagen contact met u opnemen. Tijdens de telefonische screening plannen we de intake. De aanmeldings- en behandelingswachttijd zijn hetzelfde. Deze gelden voor alle diagnosegroepen. Mijn wachttijden worden maandelijks aangeleverd bij Vektis. Op dit moment geldt er een cliëntenstop.

De formulieren worden per mail naar u toegestuurd. U wordt verzocht om een verwijsbrief van uw huisarts bij te voegen.

ROM-metingen

Aan het begin, tussentijds en aan het eind van de behandeling worden vragenlijsten afgenomen om het beloop van klachten te kunnen volgen.

Cliënttevredenheid

Aan het eind van de behandeling wordt u verzocht een vragenlijst in te vullen. Hiermee wordt de cliëntentevredenheid gemeten.

 Privacystatement

Bekijk of download hier het privacystatement.

Kosten

Ik heb met de meeste zorgverzeraars een contract voor zowel de generalistische basis GGZ als ook de gespecialiseerde GGZ. Zowel de Generalistische basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ worden vergoed vanuit het basispakket van de verzekering. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts. Niet alle problematiek wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Onder niet verzekerde zorg, het zogenoemde OZP, (Overig Zorg Product) vallen bepaalde klachten, die wel een reden van aanmelding kunnen zijn maar toch door mij kunnen worden behandeld. Het maximum OZP-tarief is door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) vastgesteld op € 98,- per sessie. Hiervoor hanteer ik een uurtarief van € 98,- per sessie. Voor uitgebreide informatie kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht. Nadat de behandeling is afgesloten, wordt de factuur naar uw zorgverzekraar of naar u zelf gestuurd. Afspraken die niet op tijd, dat wil zeggen minder dan 24 uur van tevoren, of helemaal niet zijn afgezegd, worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. De gemaakte kosten worden bij u in rekening gebracht. Voor sessies waarop u niet verschijnt of waarvoor u niet tijdig heeft afgezegd wordt bij u € 47,50 per sessie in rekening gebracht.

Contact

Praktijkadres in Nijmegen:
Bijleveldsingel 32
6524 AD Nijmegen
Aanbellen op Bijleveldsingel 34 - onderste bel, wachtkamer tweede verdieping

Website: www.aliasadiek.nl
Telefoon praktijk: 06-40022090
Mailadres praktijk: praktijk@aliasadiek.nl
Aanwezig op dinsdag, woensdag en op donderdag

Samenwerkingen

Er zijn samenwerkingsverbanden en/of intervisie met:

Bijleveld Centre
Geestelijk gezondheids Centrum Nijmegen
Bijleveldsingel 32-34    
6524 AD Nijmegen
Website: www.bijleveld-centre.nl
Psychotherapiepraktijk Sascha Geurts van Kessel
(Samenwerkingsverband met Oss)
GZ psycholoog, Psychotherapeut
Website: www.saschageurtsvankessel.nl
Praktijk voor psychotherapie Sabine Haves
Klinisch psycholoog
Bijleveldsingel 32
6524 AD Nijmegen
Website: www.sabinehaves.nl
Van Santen Psychotherapie
Aafke van Santen
Psychotherapeut
Bijleveldsingel 34
6524 AD Nijmegen
Website: www.vansantenpsychotherapie.nl

Klachtenregeling

Ik houd mij aan de beroepscodes van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie)en de VKJP (Vereniging voor Kind en Jeugd Psychotherapie).

Voor klachten over behandeling, mochten wij er samen niet uitkomen, kunt u terecht bij een van de volgende collega’s: Sascha Geurts van Kessel en Sabine Haves.

Waarneming tijdens afwezigheid

Onderbreking en waarneming van de behandeling tijdens vakanties wordt zorgvuldig met cliënten besproken. Bij situaties van crisis tijdens kantooruren kunnen cliënten contact met mij opnemen. In geval van een acute crisis buiten kantooruren kunt u ook uw huisarts of de huisartsenpost bellen. Tussen mij en mijn collega's Sabine Haves en Sascha Geurts van Kessel bestaan afspraken betreffende achterwacht tijdens vakanties, afwezigheid en klachtenreglement bij onze praktijkvoering, ook in geval van plotseling overlijden of andere calamiteiten.

Aanmeldformulier

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Adres

Telefoon

Mobiele telefoon

E-mailadres

BSN-nummer

Huisarts (en praktijknaam)

Telefoonnummer huisarts

Naam ziektekostenverzekeraar

Uw polisnummer

Verwijsbrief?

*(adres met postcode invullen)